Aiviekstes Laivas

Kanoe laivu un SUP dēļu noma

Laivu noma Lubānā

SUP dēļu noma

Piedāvājumā ietilpst sup dēlis, airis, glābšanas veste, ūdensnecaurlaidīga soma personīgajām mantām.

Kanoe laivu noma

Piedāvājumā ietilps kanoe laiva (2+1 vietīga), kanoe airi, glābšanas vestes, laivošanas inventāra transportēšana. Cenas skatīt sadaļā maršruti.

Kajaku noma

Piedāvājumā šobrīd ir arī vienvietīgi un divvietīgi kaijaki.

Par mums

Nomas punkts tika izveidots ar domu popularizēt aktīvu dzīvesveidu un piesaistīt tūristus šim lauku reģionam. Šobrīd piedāvājam laivu braucienus pa Aivieksti, Pededzi un Rēzekni. Piedzīvojumu meklētāji un upju kolekcionāri var laivot arī Liedē un vecajā Pededzē, bet jārēķinās ar dažādu šķēršļu pārvarēšanu. Vairāk informācijas par Lubānas novadu un atpūtas iespējām wwww.lubana.lv. Informāciju par Madonas novadu un tūrisma iespējām skatīt www.madona.lv/turisms.

Par mums

Nomas punkts tika izveidots ar domu popularizēt aktīvu dzīvesveidu un piesaistīt tūristus šim lauku reģionam. Šobrīd piedāvājam laivu braucienus pa Aivieksti, Pededzi un Rēzekni. Piedzīvojumu meklētāji un upju kolekcionāri var laivot arī Liedē un vecajā Pededzē, bet jārēķinās ar dažādu šķēršļu pārvarēšanu. Vairāk informācijas par Lubānas novadu un atpūtas iespējām wwww.lubana.lv. Informāciju par Madonas novadu un tūrisma iespējām skatīt www.madona.lv/turisms.

Aiviekste

Aiviekste iztek no Lubāna un tās kopējais garums ir 114 kilometri. Aiviekste ir viena no interesantākajām ūdens plūsmas ziņā upēm Latvijā. Upes gultnē sastopamais dolomīts veido slieksni, kas vienmēr traucējis upes padziļināšanos. Nelielais gultnes dziļums un kritums stipri ierobežoja ūdens caurplūdību. Pavasarī pieplūstošais ūdens daudzums Aiviekstes augštecē vairākas reizes pārsniedz ūdens caurplūduma iespējas. Pagājušajā gadsimtā, kad Aiviekste nebija padziļināta un iztaisnota augštecē pieplūstošie ūdeņi tecēja nevis uz Daugavu, bet atpakaļ uz Lubānu, kas radīja lielus plūdus.
Laivotājiem Aiviekste piemērota nobraucieniem visu sezonu, jo upē nav sarežģītu posmu, izņemot ūdeņiem bagātos pavasaros, kad applūdušas klānu pļavas veido vairāk nekā simts metru platu upi. Neuzmanīgākie laivotāji, noairējot no upes, var kādu laiku maldīties pa applūdušajām pļavām. Laivu braucienus var lieliski apvienot ar makšķerēšanu un putnu vērošanu, pīles, gulbji, zosis un dzērves u.c., it sevišķi pavasaros var novērot lielos daudzumos. Makšķernieku vidū Aiviekste ir pazīstama ar samu lomiem.

Pededze

Pededze sākas Igaunijā un tās garums ir aptuveni 153 kilometri. Pededze Latvijā ietek pie Kalnupes un dienvidrietumu virzienā tek uz Lubānas ieplaku. Pededze ūdenstūristiem ir pieejama visu sezonu. Pavasaros Pededzes augštecē asu izjūtu cienītāji var mēģināt laivot no Ponkuļu tilta, tiesa gan jārēķinās ar biežiem koku aizkritumiem un bebru aizsprostiem, taču šīs nelielās neērtības kompensē skaists krāču posms virs un lejup Viguļicas ietekas.
Upe ir ļoti ainaviska un skaista. Tajā ir daudz skaistu smilšu pludmaļu un daudz ozolu gan krastā, gan ieskaloti upē, kas veido pāris koku sanesumus. Pededze ir diezgan bagāta ar zivju resursiem un ģeogrāfiskā izvietojuma dēļ, lejtecē tā ir samērā maz cietusi no cilvēku radītā piesārņojuma un tur var sajust neskartās dabas burvību. Skaistākais un baudāmākais posms ūdenstūristiem vasarā ir no Litenes līdz Vikšņu tiltam.

Aiviekste

Aiviekste iztek no Lubāna un tās kopējais garums ir 114 kilometri. Aiviekste ir viena no interesantākajām ūdens plūsmas ziņā upēm Latvijā. Upes gultnē sastopamais dolomīts veido slieksni, kas vienmēr traucējis upes padziļināšanos. Nelielais gultnes dziļums un kritums stipri ierobežoja ūdens caurplūdību. Pavasarī pieplūstošais ūdens daudzums Aiviekstes augštecē vairākas reizes pārsniedz ūdens caurplūduma iespējas. Pagājušajā gadsimtā, kad Aiviekste nebija padziļināta un iztaisnota augštecē pieplūstošie ūdeņi tecēja nevis uz Daugavu, bet atpakaļ uz Lubānu, kas radīja lielus plūdus.
Laivotājiem Aiviekste piemērota nobraucieniem visu sezonu, jo upē nav sarežģītu posmu, izņemot ūdeņiem bagātos pavasaros, kad applūdušas klānu pļavas veido vairāk nekā simts metru platu upi. Neuzmanīgākie laivotāji, noairējot no upes, var kādu laiku maldīties pa applūdušajām pļavām. Laivu braucienus var lieliski apvienot ar makšķerēšanu un putnu vērošanu, pīles, gulbji, zosis un dzērves u.c., it sevišķi pavasaros var novērot lielos daudzumos. Makšķernieku vidū Aiviekste ir pazīstama ar samu lomiem.

Pededze

Pededze sākas Igaunijā un tās garums ir aptuveni 153 kilometri. Pededze Latvijā ietek pie Kalnupes un dienvidrietumu virzienā tek uz Lubānas ieplaku. Pededze ūdenstūristiem ir pieejama visu sezonu. Pavasaros Pededzes augštecē asu izjūtu cienītāji var mēģināt laivot no Ponkuļu tilta, tiesa gan jārēķinās ar biežiem koku aizkritumiem un bebru aizsprostiem, taču šīs nelielās neērtības kompensē skaists krāču posms virs un lejup Viguļicas ietekas.
Upe ir ļoti ainaviska un skaista. Tajā ir daudz skaistu smilšu pludmaļu un daudz ozolu gan krastā, gan ieskaloti upē, kas veido pāris koku sanesumus. Pededze ir diezgan bagāta ar zivju resursiem un ģeogrāfiskā izvietojuma dēļ, lejtecē tā ir samērā maz cietusi no cilvēku radītā piesārņojuma un tur var sajust neskartās dabas burvību. Skaistākais un baudāmākais posms ūdenstūristiem vasarā ir no Litenes līdz Vikšņu tiltam.

Maršruti Aiviekstē, Pededzē un Rēzeknē

Iespējami arī citi maršruti. Laivu nomas izmaksas ir 25 eiro pirmā dienā, katra nākamā 15 eiro, laivu transportēšana 0,57 eiro/km.

Maršruti Aiviekstē, Pededzē un Rēzeknē

Iespējami arī citi maršruti. Laivu nomas izmaksas ir 25 eiro pirmā dienā, katra nākamā 15 eiro, laivu transportēšana 0,57 eiro/km.

Aiviekste

Ieteicamais maršruts

Kilometri

Dienas

Lubānas ezers - Lettes kempinga vieta

26,6 km

1

Lubānas ezers - Lubāna

35 km

1 vai 2

Lubānas ezers - Meirānu tilts

47,2 km

2

Lubāna - Švāna tilts

21,2 km

1

Lubāna - Svētupe

46,1 km

2

Lubāna - Vesetas kanāls

67,3 km

2 vai 3

Švāna tilts - Svētupe

24,9 km

1

Švāna tilts - Vesetas kanāls

46,1 km

2

Pededze

Ieteicamais maršruts

Kilometri

Dienas

Mālupe - Litene

45 km

2

Mālupe - šosejas Gulbene - Rēzekne (P36) tilts

72 km

3 vai 4

Litene - šosejas Gulbene - Rēzekne (P36) tilts

27 km

1 vai 2

Litene - Vīkšņu tilts

56 km

2 vai 3

šosejas Gulbene - Rēzekne (P36) tilts - Vīkšņu tilts

29 km

1 vai 2

šosejas Gulbene - Rēzekne (P36) tilts - Lettes

39,6 km

2 vai 3

šosejas Gulbene - Rēzekne (P36) tilts - Lubāna

48,2 km

2 vai 3

Vīkšņu tilts - Lubāna

19,2 km

1

Rēzekne

Ieteicamais maršruts

Kilometri

Dienas

Tauriņkas dzirnavu tilts - Īdeņas ceļa tilts

60 km

3

Tauriņkas dzirnavu tilts - Rikavas ceļa tilts

30 km

2

Sakstagala-Liužas ceļa tilts - Rikavas ceļa tilts

21 km

1

Sakstagala-Liužas ceļa tilts - Nagļu ceļa tilts

31 km

2

Dāvanu karte

Iespēja iegādāties arī dāvanu karti

Kontakti

SIA “MARTES”
Juridiskā adrese:
Mēness iela 8, Madona, Madonas novads, LV – 4801

Reģ.Nr. 40003932966
PVN Nr. LV40003932966

Banka: A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV26HABA0551017035465

SIA “MARTES”
Juridiskā adrese:
Mēness iela 8, Madona, Madonas novads, LV – 4801
Reģ.Nr. 40003932966
PVN Nr. LV40003932966

Banka: A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV26HABA0551017035465